Pak een Vakman informatie

Pak een Vakman informatie

Bent u een vakman? Wilt u, uzelf onderscheiden in de markt? Dan zijn wij naar u op zoek.

Het eerste contact

U wordt door ons kantoor gebeld voor een eerste kennismaking. Onderwerpen als vakmanschap, ervaring maar ook uw wens om eventueel eigen baas te worden,(zzp,er) komen ook aan de orde. We maken samen een inschatting of er voldoende aanknopingspunten zijn om jouw als als echte vakman in te schrijven en verder het gesprek aan te gaan. Is dat het geval, dan zetten wij jou op de site en nodigen we je  uit voor een persoonlijk gesprek.

Ondernemersplan

Een ondernemersplan geeft financieel inzicht in de eerste jaren van uw onderneming. Dit wijst uit of het financieel haalbaar is. Is de uitkomst positief dan kunnen we een positief advies voor je uitbrengen bij onze partner CDH.

Modelovereenkomst

Zijn voorgaande stappen positief doorlopen dan krijgt u een concept modelovereenkomst mee waarin de afspraken voor de samenwerking met uw klant zijn vastgelegd. Zo heeft u ruimschoots de tijd om hierover na te denken. Zijn beide partijen positief dan worden de handtekeningen gezet ter bevestiging van de samenwerking in het modelovereenkomst. Aansluitend gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor de start als zzp,er  zoals de inschrijving Kamer van Koophandel. Hiervoor krijg je het draaiboek voor de startende Vakman zodat je de eerste handelingen kunt gaan doen.

Startersbegeleiding
Alle Vakmannen ondersteunen we met een aantal andere zzp,ers  We trainen u op ondernemersvaardigheden. Denk hierbij aan factureren, administratie, marketing en planning. Tijdens de starterstraining gaat u al aan de slag met het verwerven van opdrachten via onze website.

Stage bij een ervaren Vakman

U kunt ook stage lopen bij een ervaren geselecteerde vakman. deze is in staat te beoordelen of uw vakmanschap past bij dat wat wij van een Vakman verwachten. Hij beoordeelt u ook op uw omgang met klanten. U werkt tenslotte volwaardig met hem mee tijdens een klus. Het biedt u de gelegenheid een indruk te krijgen hoe een echte Vakman in de praktijk werkt.